Politika privatnosti

OPŠTA PRAVILA PRIVATNOSTI

Na osnovu Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti od 03.02.2020. godine (u daljem tekstu: Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti), privredno društo INFINITY LIGHTHOUSE DOO BEOGRAD, ul. Svetogorska 46/9, matični broj: 21646962, PIB: 112308344 (u daljem tekstu: Društvo), dana 03.02.2020. godine donosi

OPŠTA PRAVILA PRIVATNOSTI
(„Pravila privatnosti“)

 1. Uvodne odredbe


1.1    Ova Pravila privatnosti odnose se na sva fizička lica koja dolaze u interakciju sa Društvom u ulozi predstavnika, zastupnika i/ili zaposlenih kod naših poslovnih partnera, korisnika usluga, onih koji su to zainteresovani da postanu, potrošača, kupaca, dobavljača, poddobavljača, izvođača ili druge osobe koje se nalaze sa Društvom u poslovnom odnosu.


1.2    Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti regulisane su obaveze Društva u pogledu prikupljanja i obrade podataka o ličnosti. Ovim Pravilima privatnosti se dalje uređuje privatnost i zaštita Vaših ličnih podataka, a Vama se pružaju informacije u skladu sa članom 23 i 24 Zakona o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018) (u daljem tekstu: Zakon). Društvo ima položaj rukovaoca obrade Vaših ličnih podataka.


1.4    Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica odnosno njihove lične podatke. Lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno, identifikovati.


1.5    Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive, a Društvo i/ili naši pouzdani partneri ih čuvaju na adekvatan način. Molimo Vas da pročitate ova pravila Privatnosti. Ako se ne slažete s našim postupanjem, molimo Vas da nam ne ustupate svoje lične podatke.


1.6    U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahteva u vezi postupanja ili zaštite Vaših ličnih podataka, možete nam se obratiti na e-mail adresu: zastitapodataka@infinitylighthouse.com

 1. Predmet Pravila privatnosti


2.1    Pravila Privatnosti obuhvataju načine obrade Vaših ličnih podataka kada stupate u interakciju s nama, npr. kada:
•    posećujete našu internet stranicu https://www.infinitylighthouse.com  (u daljem tekstu: ,,Internet stranicu,,)
•    posećujete naše profile na stranicama društvenih mreža;
•    komunicirate sa nama telefonom, putem e-maila ili na drugi način;
•    koristite naše usluge;
•    kupujete od nas proizvode uključujući online kupovinu;
•    se rešavaju vaši zahtevi uključujući i reklamaciju na kupljene proizvode;
•    pružate svoju robu ili usluge, sisteme ili aplikacije;
•    komunicirate s nama na neki drugi način ili nekim drugim putem.


2.2    Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, razdvajanje, objedinjavanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, pretraživanje, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, kopiranje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, obezbeđivanje, korišćenje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje.


2.3    Obavezno je dostavljanje samo onih ličnih podataka koje prikupljamo za ispunjenje određenih zakonskih obaveza. Dostavljanje ličnih podataka po svim ostalim pravnim osnovima je dobrovoljno, ali napominjemo da ukoliko nam uskratite neke podatke, u određenim situacijama možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo određene usluge (kao što je na primer kod online kupovine dostava proizvoda na kućnu adresu). 

 1. Koje Vaše lične podatke obrađujemo i zašto?

3.1    Podaci o ličnosti posetilaca naših Internet stranica:


3.2.1    Prilikom posete neke od gore navedenih Internet stranica, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa,  ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i, ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije i procena bezbednosti i stabilnosti sistema. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu. 


3.2.2    Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka. 


3.2.3    Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu uz Vašu saglasnost.


3.2.4    Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti lica, na primer u slučaju registracije korisničkog naloga, prijave za newsletter, direktan marketing, ankete, putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, konkursa ili izvršenja ugovora, u skladu sa utvrđenom svrhom, odnosno radi odgovora na upit, slanja newsletter-a i drugog marketing materijala, izvršenja ugovora ili druge obaveze, odnosno uz saglasnost lica, a kako je bliže opisano u nastavku ovog dokumenta.


3.2.5    Ako ste dali pristanak za prijem newsletter-a preko e-mail, sms, vibera, i/ili za prijem drugog marketing materijala koji sadrži obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, koristimo e-mail adresu odnosno broj telefona i eventualno ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama prodavnica. Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, Društvo će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude. 


3.2.6    Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala, koji uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.) kao i proizvode i usluge svih naših maloprodajnih objekata. Uz vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje  koristite npr. kroz dodavanje određenog proizvoda u korpu ili analizom dosadašnje istorije izvršene online kupovine. Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje naše reklamne ponude u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu. Posledica korišćenja profilisanja može biti, na primer, davanje popusta određenoj osobi, slanje koda za popust, podsećanje na nedovršene kupovine, slanje predloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određenog lica ili ponuda boljih uslova u odnosu na standardnu ponudu kod Online kupovine. Uprkos profilisanju, lice na koje se profilisanje odnosi slobodno odlučuje o tome hoće li da iskoristi popust ili ponudu koji je dobilo na ovaj način, ili će iskoristiti bolje uslove i obaviti online kupovinu. 


3.2.7    Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem newslettera/marketing materijala ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera. Link za odjavu možete naći na našim internet stranicama ili na kraju svakog newslettera ili direktno putem Viber aplikacije ili SMS poruke, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke. Obaveštavamo Vas da u slučaju slanja newslettera/viber/sms možemo da angažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga tako da može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima (podaci o e-mail adresi i broju telefona).


3.2.8    Društvo svesno ne prikuplja i ne otkriva podatke o ličnosti maloletnika mlađih od 16 godina. Zastupnicima maloletnih lica preporučujemo da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok vrše pretragu po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. Ukoliko smatrate da ste nenamerno dostavili podatke o ličnosti, molimo vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obaveste o tome i mi ćemo izbrisati vaše podatke o ličnosti. 


3.2.9    Dostavljanjem ličnih informacija u skladu sa ovom tačkom 3. posetilac Internet stranica razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana i pored toga što Društvo konstantno preduzima sve optimalne mere radi zaštite istih.


3.3    Podaci o ličnosti kupaca koji obavljaju Online kupovinu preko Internet stranica Društva


3.3.1    Društvo obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora o kupoprodaji preko Internet stranica (dalje: Online kupovina). 


3.3.2    Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno do Vas. 


3.3.3    Obradu vaših podataka vršimo za svrhu omogućavanja i izvršavanja vaše online kupovine putem naših Internet stranica. Prilikom korišćenja usluge Online kupovine Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu:
•    realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.); omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata; pohranjivanja bilo kojeg popisa liste želja, koje korisnici Internet stranica mogu kreirati; otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.


3.3.4    Naše Internet stranice uključujući i odeljak za Online kupovinu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol. Društvo nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti. 


3.3.5    Društvo čuva podatke do opoziva ili odjave profila u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može odjaviti u bilo kom trenutku, slanjem pisanog obaveštenja odgovarajuće sadržine u elektronskoj formi na e-mail adresu zastitapodataka@infinitylighthouse.com , s tim da e-mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio kao registrovani korisnik, ili slanjem dopisa na adresu sedišta rukovaoca. Nakon deaktivacije Društvo će čuvati vaše podatke u roku od 6 meseci od dana deregistracije, u cilju rešavanja eventualnih reklamacija iz prethodnog perioda. 


3.3.6    U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon. Ukoliko ne pružite tražene podatke, Društvo verovatno neće moći da obradi vašu porudžbinu i dostavi vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.


3.3.7    Lične podatke osobe ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.


3.3.8    Prilikom plaćanja Vaše narudžbine platnom karticom putem interneta bićete preusmereni na stranicu WSPay. Unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Podaci o platnoj kartici ni u jednom trenutku nisu dostupni našem sistemu.


3.3.9    Radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji sa administrativnom zabranom Društvo je ovlašćeno da pored gore navedenih podataka od Kupca zahteva dostavljanje dodatne dokumentacije koja može da sadrži dodatne podatke


3.3.10    Takođe Društvo je dužno po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštiti potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode. U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno npr. slanje robe ali i druge podatke u zavisnosti od načina okončanja postupka reklamacije kao što je broj tekućeg računa (zbog vraćanja iznosa vrednosti kupljene robe) ali i drugi podaci ukoliko su potrebni radi ispunjenja obaveza Društva u vezi sa postupkom rešavanja reklamacije a koje obaveze proizilaze iz finansijskih i/ili poreskih propisa. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije. 


3.3.11    Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona imajući u vidu izvršenje ugovornih obaveza odnosno pravnih obaveza.


3.4    Ostali podaci o ličnosti koje ste nam Vi dali:


3.4.1    Obrađujemo one lične podatke koje ste nam Vi dali prilikom ostvarenja inicijalnog kontakta, prilikom kasnije komunikacije (npr. kroz telefonski poziv, e-poštu, loyalty programe, upitnike, itd.), prilikom posete internet stranici ili profilima na društvenim mrežama, kao i one lične podatke koji su proizašli iz naše poslovne saradnje, a koji uključuju Vaše identifikacione podatke (ime i prezime), Vaše komunikacijske podatke (kontakt telefon, e-mail, adresa...), Vaše dodatne podatke potrebne za realizaciju našeg poslovnog odnosa (podaci o kupljenim proizvodima, broj lične karte, broj bankovnog računa....).


3.4.2    Vaše podatke obrađujemo u skladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Naš i istovremeno vaš (legitimni) interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na vaša pitanja, ukoliko je neophodno da rešimo postojeće probleme i kako bi time obezbedili vaše zadovoljstvo kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.


3.4.3    Ako učestvujete u nekoj od naših anketa, takvo učestvovanje je dobrovoljno. Kod anonimnih anketa ne čuvamo podatke koji omogućavaju da zaključimo ko je učesnik ankete. Čuvamo samo datum i vreme vašeg učešća. Svaki lični podatak koji ste nam dali putem ankete smatramo dobrovoljno datim i čuvamo ih u skladu sa odredbama Zakona. 


3.4.4    U slučaju da ste dali saglasnost za sprovođenje ankete, pravni osnov za obradu podataka se zasniva na vašem pristanku u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U tom slučaju, imate pravo da opozovete vašu saglasnost u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
3.6    Podaci o ličnosti korisnika društvenih mreža


3.6.1    Na stranicama društvenih mreža Društva, Društvo obrađuje podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u kompaniji, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike i u svrhu komuniciranja sa licima. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije odnosno u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes). 


3.6.2    Na obradu podataka od strane operatera platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.


3.6.3    Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.


3.6.4    Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.


3.6.5    Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.


3.6.6    Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže. 3.9    U skladu sa Zakonom, nećemo obrađivati podatke povezane s:
•    rasnim ili etničkim poreklom;
•    političkim mišljenjem;
•    verskim ili filozofskim uverenjem;
•    članstvom u sindikatima;
•    genetskim funkcijama;
•    zdravljem;
•    seksualnim životom;
•    kaznenim presudama ili srodnim sigurnosnim merama;
•    biometrijskim podacima;
•    genetskim podacima.
Ukoliko postoji potreba za obradom nekih od navedenih ličnih podataka, uvek će nam biti potrebna Vaša izričita saglasnost. 

 1. Ko ima pristup Vašim ličnim podacima?


4.1    Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.


4.2    Unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo one organizacione jedinice, odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Vaše lične podatke ćemo obrađivati mi sami dok treća lica imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka samo u niže opisanim situacijama:


4.2.1    Naši pouzdani partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju. To mogu biti lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere, lica koja održavaju sistem video nadzora koje koristimo, lica angažovana kao privatno obezbeđenje, agencije za personalizovanje loyaliti i drugih kartica, logistički partneri, kao i lica koja Vam pružaju usluge u ime Društva, npr. za marketinške, finansijske ili reklamne svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe; Ovi pružaoci usluga su u skladu sa zaključenim ugovorima u obavezi da koriste podatke koji su im povereni isključivo u skladu s našim uputstvima, i strogo za svrhu koju smo opredelili uz obavezu da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih drže u tajnosti.


4.2.2    Lica s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Npr. poreski savetnici, računovođe, osiguravajuće kuće, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe; 


4.2.3    Nadležna tela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, npr. revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena;


4.2.4    Ostale stranke u vezi s poslovnim transakcijama kao što su npr. prodaja društva ili dela društva, reorganizacija, spajanje, zajedničko ulaganje ili bilo koja druga vrsta raspolaganja našim društvom, imovinom ili zalihama (uključujući i bankrot ili sličan postupak); 


4.2.5    Može postojati potreba da deo Vaših poverljivih upita prosledimo ugovornim partnerima (npr. dobavljačima kod upita u vezi specifičnih proizvoda i sl.), a u svrhu obrade Vašeg upita. Međutim, u tim slučajevima se upit prethodno anonimizira, tako da treće lice ne može da ih dovede ni u kakvu vezu sa Vama. Ukoliko u pojedinačnom slučaju prosleđivanje Vaših ličnih podataka bude neophodno, mi ćemo Vas o tome prethodno obavestiti i zatražićemo Vašu saglasnost.


4.3    Treće strane su ograničene u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da  štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.


4.4    Sva pravna lica sa kojima sarađujemo su izabrana na veoma pažljiv način i kada to nalaže zakon ista su ugovorom obavezana na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 1. Prenos Vaših ličnih podataka u druge države?


5.1    U pojedinim slučajevima možemo da delimo vaše podatke o ličnosti odnosno da ih prenosimo u druge društve u skladu sa Zakonom. Kada to činimo, prenosimo vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup će biti dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera. 

 1. Kako štitimo Vaše lične podatke?


6.1    Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće:


6.1.1    Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće;


6.1.2    Primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke;


6.1.3    Ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem rola i autorizacija koje će da obezbede da samo određeni zaposleni rukovaoci kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka;


6.1.4    Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde se Vaši podaci čuvaju) koji se koriste za obradu ličnih podataka.


6.2    Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.


6.3    Takođe, korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka, kako je navedeno u članu 4.3.

 1. U kom periodu čuvamo Vaše lične podatke?


7.1    Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to:


7.1.1    za podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, Društvo čuva podatke u tom periodu i briše ih u dodatnom roku od godinu dana;


7.1.2    podatke za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, Društvo čuva tokom perioda važenja ugovora u vezi sa kojim se podaci obrađuju, a po prestanku ugovora Društvo briše podatke u dodanom roku od godinu dana po isteku roka zastarelosti za odgovarajuće obaveze, npr.: 
•    ugovori o prometu robe i usluga sa pravnim licima 3+1 godina;
•    ugovori  o prometu robe i usluga sa ostalim licima 10+1 godina;

7.1.3    podatke koje obrađuje na osnovu legitimnog interesa, Društvo čuva sve dok postoji legitimni interes, i briše ih u periodu od 2 godine od prestanka legitimnog interesa;


7.1.4    podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, Društvo čuva sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste briše u najkraćem razumnom roku;


7.1.5    podatke o kandidatima za posao Društvo čuva u periodu od 5 godina u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao;


7.1.6    podaci dostavljeni prilikom postavljana nekog upita/pitanja preko internet stranice, putem društvenih mreža ili putem e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora;


7.1.7    podaci prikupljeni u vezi sa nagradnim igrama i konkursima brišu se nakon završetka nagradne igre/ konkursa i objavljivanja dobitnika, osim onih podataka o dobitnicima koje je Društvo u skladu sa zakonom dužno da čuva prilikom organizovanja nagradne igre/ konkursa, a u slučaju da je nagrada proizvod sa garancijom, podaci dobitnika se čuvaju u periodu zakonskog prava na garanciju; 


7.1.8    podaci prikupljeni putem video nadzora brišu se po isteku roka od 30 dana, izrađene kopije video snimaka se u određenim situacijama čuvaju duže od 30 dana (vođenje pravnog postupka), a video snimci koji više nisu potrebni se brišu bez odlaganja (okončanje pravnog postupka).


7.2    Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.


7.3    Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima:


7.3.1    period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge;


7.3.2    postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.

 1. Koji propisi se primenjuju?


8.1    Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Zakon o Zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018).

 1. Vaša prava


9.1    Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo proveriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite ličnih podataka.


9.2    Vaša prava ostvarujete besplatno. Izuzetno, ako je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran (npr. tražite lične podatke koje i sami posedujete), a posebno ako se isti zahtev učestalo ponavlja, imamo pravo da naplatimo nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili da odbijemo da postupimo po Vašem zahtevu. 


9.3    Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava iz tačke 9.4-9.8, u pisanom obliku i potpisane šaljete na adresu zastitapodataka@infinitylighthouse.com . Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti odmah, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinačnog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka. Da bismo Vas zaštitili kao titulara ličnih podataka, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za Društvo predstavljati jemstvo da lične podatke daje njihovom vlasniku.


9.4    Pristup Vašim ličnim podacima
Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona. 


9.5    Ispravka netačnih, dopuna, brisanje i ograničenje upotrebe ličnih podataka
Imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka. 


9.6    Prenosivost ličnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. 


9.7    Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav
Imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. 


9.8    Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima
Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu zastitapodataka@infinitylighthouse.com , gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade i u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš zahtev.


9.9    Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/).

 1. Podaci o Rukovaocu

Odgovornost za obradu podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca snosi:
Naziv: INFINITY LIGHTHOUSE DOO, 
Adresa: Svetogorska 46/9, 11000 Beograd, Srbija
Matični broj: 21646962, PIB: 112308344

 

  1. Kolačići koje prikupljamo i koje podatke oni čuvaju

11.1 HTTP kolačić (cookie) je mala datoteka (koja sadrži brojeve i slova) koja se čuva na korisnikovom računaru u trenutku kad pristupite određenim internet stranicama. Kolačići omogućavaju internet stranici prepoznavanje interesa korisnika prema onome što je korisnik prilikom povratka na stranicu odabirao. Kolačić sam po sebi ne sadrži niti prikuplja podatke. Međutim, kad ga server pripremi u kombinaciji sa internet pregledačem (browser), on može pomoći internet stranici da isporuči korisniku prilagođeniju uslugu – na primer, pamćenjem prethodnih kupovina ili pojedinosti o računu. Kolačići se nalaze u memoriji vašeg pregledača i svaki obično sadrži podatke kao što su npr. naziv servera sa kojeg je kolačić poslat, vreme trajanja kolačića i vrednost (obično slučajno generisan jedinstveni broj). (Izvor: Wikipedia)

Kako biste neometano mogli da kupujete artikle, čuvate ih i dobijate personalizovane preporuke, neophodno je da prihvatite kolačiće.

Ukoliko želite da podesite da vaš veb-pregledač prihvata kolačiće, ispod su uputstva za različite veb-pregledače:

11.2 Lista kolačića koje čuvamo

Naziv Opis
FORM_KEY Nasumično generisan broj koji kreira online prodajno mesto, kako bi sprečilo falsifikovane zahteve.
PHPSESSID ID vaše sesije na serveru.
GUEST-VIEW Omogućava gostima korisnicima da pregledaju i izmene svoje porudžbine.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Informacije o proizvodima čije ste informacije prosledili putem email poruke prijateljima.
STORE Obeležje prodavnice ili jezika koju ste i koji ste izabrali.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Označava da li je korisnik dozvolio korišćenje kolačića.
MAGE-CACHE-SESSID Omogućava keširanje sadržaja u internet veb-pregledaču (browser), kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-CACHE-STORAGE Omogućava keširanje sadržaja u internet veb-pregledaču (browser), kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Omogućava keširanje sadržaja u internet veb-pregledaču (browser), kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Omogućava keširanje sadržaja u internet veb-pregledaču (browser), kako bi se stranice brže učitavale.
SECTION-DATA-IDS Omogućava keširanje sadržaja u internet veb-pregledaču (browser), kako bi se stranice brže učitavale.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Omogućava keširanje sadržaja u internet veb-pregledaču (browser), kako bi se stranice brže učitavale.
X-MAGENTO-VARY Omogućava keširanje sadržaja na serveru, kako bi se stranice brže učitavale.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Omogućava prevođenje sadržaja na druge jezike.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Omogućava prevođenje sadržaja na druge jezike.

 

 1. Izmene Opštih pravila privatnosti


11.1    Društvo zadržava pravo da bilo kada izmeni ova Opšta pravila privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Internet stranicama Društva ili na drugi adekvatan način. 

 

Copyright © 2024. Infinity Lighthouse. Sva prava zadržana.